දෑස් හැර ලොවම දකින්න

අම්මෙක් දරුවකුගේ නෙත් පාදන්නේ, හෙට ඒ වටිනාකම, ලෝකෙටම නිසා...ඒ අගය, ඒ බැඳීම, අම්මෙකු තරම් වෙන කවුද හඳුනන්නෙ...? ගෝල්ඩන් කී හොස්පිටල්ස් ලෙන්ගතුකමේ එකොළොස් වන සැමරුම වෙනුවෙන් ඇස සම්බන්ධ තෝරාගත් පරීක්ෂණ සඳහා සැප්තැම්බර් මාසය පුරාවට.
අක්ෂි සායන සඳහා දැන්ම අමතන්න - 011 2 880 200

  අක්ෂි පරික්ෂණයන්

 • 3D OCT (Macula) - ඇසෙහි දෘෂ්ටිවිතානයේ ඇති කහ ලපයේ ත්‍රිමාණ රුපසටහන් සහිත වාර්තාවක් ලබාදීමේ පරීක්ෂණය.
 • Corneal Topography - ඇසෙහි සුදු ඉංගිරියාවේ සවිස්තරාත්මක රුපසටහන් සහිත වාර්තාවක් ලබාදීමේ පරීක්ෂණය.
 • B-Scan - ඇසෙහි සුද වර්ධනය වූ විට, ඇස අභ්‍යන්තරයේ සවිස්තරාත්මක රුපසටහන් සහිත වාර්තාවක් ලබාදීමේ පරීක්ෂණය.
 • 3D OCT Angiography - ඇසෙහි ස්ථරයන් පිළිබද සවිස්තරාත්මක රුපසටහන් සහිත වාර්තාවක් ලබාදීමේ පරීක්ෂණය.

අක්ෂි වෛද්‍ය ඒකකය

  අක්ෂි ඒකකය මගින් ඇසේ සුද ඉවත් කිරීමේ සැත්කම ඉතා සාර්ථකව සිදු කරනු ලබයි.

  අක්ෂි රෝග විනිශ්චය කිරීම සදහා වූ අංග සම්පූර්ණ වෛද්‍ය උපදේශන කාමර.

  නවීන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් අක්ෂි පරීක්ෂණ සිදුකරන ඒකකය.

  විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් 25කට වැඩි පිරිසක් යටතේ වෛද්‍ය සේවාවන් සැපයීම.

වෛද්‍ය සාලිය පතිරණ

Main specialist


 • වෛද්‍ය සාලිය පතිරණ
 • වෛද්‍ය දිල්රුවනි ආර්යසිංහ
 • වෛද්‍ය සෞම්‍යා පරණවිතාන
 • වෛද්‍ය ඩී. වාරියපොල
 • වෛද්‍ය අරුණ ප්‍රනාන්දු
 • වෛද්‍ය එම්. විජෙතුංග
 • වෛද්‍ය අමිල ඩී. අල්විස්
 • වෛද්‍ය කුසුම් රත්නායක
 • වෛද්‍ය කපිල බන්දුතිලක
 • වෛද්‍ය කේ. ඒ. සැල්වින්
 • වෛද්‍ය පද්මිණී හල්පිටගේ
 • වෛද්‍ය මදුවන්ති දිසානායක
 • වෛද්‍ය මානෙල් පැස්කුවෙල්
 • වෛද්‍ය මුදිත කුලතුංග
 • වෛද්‍ය චම්පා බානගල
 • වෛද්‍ය දීපානි වේවැල්වල
 • වෛද්‍ය නලින් රාජකරුණා
 • වෛද්‍ය දමයන්ති සමරසිංහ
 • වෛද්‍ය උපාලි මෙන්ඩිස්
 • වෛද්‍ය බිනර අමරසිංහ
 • වෛද්‍ය චමීර බණ්ඩාර
 • වෛද්‍ය ලලන්ත ගුරුසිංහ
 • වෛද්‍ය ප්‍රදීපා සිරිවර්ධන
 • වෛද්‍ය මීනා රාධක්‍රිෂ්ණන්
 • වෛද්‍ය එම්. එස්. ඩී. ගුණතිලක

ළඟින් ඉදන් අහන් ඉන්න

දරුවන්ට ලස්සන ලස්සන කථා කියන එක අම්මේකුගෙ ලස්සන පුරුද්දක් ඒ හැම කථාවකම ඇහෙනේ ආදරණීය බැඳීමක්.. ඒ බැඳීම ජීවත් කරවන්නේ අම්මේකු විතරමය ගෝල්ඩන් කී හොස්පිටල්ස් ලෙන්ගතුකමේ එකොළොස් වන සැමරුම වෙනුවෙන් උගුර, කණ සහ නාසය සම්බන්ධ තෝරාගත් පරීක්ෂණ සඳහා සැප්තැම්බර් මාසය පුරාවට

උගුර, කණ, නාසය සම්බන්ධ සායන සඳහා දැන්ම අමතන්න - 011 2 880 200

ජීවිතයේ සුවඳ විඳින්න

අම්මෙකුත් දරුවෙකුත් අතර තියන බැඳීම ජීවිතය සුවඳවත් කරනවා අපේ ජීවිත වල මුල්ම සුවඳ ගෙන එන්නේ ඇයයි, ඒ නිසාමයි අපේ බැඳීම මෙතරම්ම සවිමත්... ගෝල්ඩන් කී හොස්පිටල්ස් ලෙන්ගතුකමේ එකොළොස් වන සැමරුම වෙනුවෙන් උගුර, කණ සහ නාසය සම්බන්ධ තෝරාගත් පරීක්ෂණ සඳහා සැප්තැම්බර් මාසය පුරාවට

උගුර, කණ, නාසය සම්බන්ධ සායන සඳහා දැන්ම අමතන්න - 011 2 880 200

හද තෙමෙන්න හඬ නගන්න

දරුවකුගේ හඬ අවදි කරන මුල් ගුරුවරිය ඇයයි. ඇය අපේ මවයි මේ විශ්වයේ අම්මෙකු තරමට දරුවකුගේ ස්වරය හඳුනන තවත් කෙනෙක් නැති තරම් මොකද ඒ තරමට ඒ බැඳීම ලයාන්විතයි... ගෝල්ඩන් කී හොස්පිටල්ස් ලෙන්ගතුකමේ එකොළොස් වන සැමරුම වෙනුවෙන් උගුර, කණ සහ නාසය සම්බන්ධ තෝරාගත් පරීක්ෂණ සඳහා සැප්තැම්බර් මාසය පුරාවට

උගුර, කණ, නාසය සම්බන්ධ සායන සඳහා දැන්ම අමතන්න - 011 2 880 200

  උගුර කන නාසය සම්බන්ධ පරික්ෂණයන්

 • PTA (pure tone audiometry) - කනට ශබ්දය ඇසීමේ පරාසය නිර්ණය කිරීමේ පරීක්ෂණය.
 • Tympanometry - මැද කනෙහි ක්‍රියාකාරිත්වය හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණය.
 • OAE (otoacoustic emissions ) - ඇතුල් කනෙහි ක්‍රියාකාරිත්වය හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණය.
 • ABR (auditory brainstem response) - ශ්‍රවණ ස්නායු ආශ්‍රිත රෝග හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණය.

උගුර, කන සහ නාසය පිළිබද ඒකකය

  උගුර කන සහ නාසය ආශි‍්‍රත රෝග විනිශ්චය කිරීම සදහා වූ අංග සම්පූර්ණ වෛද්‍යඋපදේශන කාමර.

  උගුර කන සහ නාසය ආශි‍්‍රත සැත්කම් සදහා වූ ශල්‍යාගාර.

  නවීන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් උගුර කන සහ නාසය ආශි‍්‍රත පරීක්ෂණ සිදුකරන ඒකකය.

  උගුර, කන සහ නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් 15කට වැඩි පිරිසක් යටතේ වෛද්‍ය සේවාවන් සැපයීම.

උගුර, කන, සහ නාසය සම්භන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්


 • වෛද්‍ය සෝභිත අබේරත්න
 • වෛද්‍ය චන්ද්‍රා ජයසූරිය
 • වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොළ
 • වෛද්‍ය ඒ. ඩී. කේ. එස්. එන්. යසවර්ධන
 • වෛද්‍ය ශාන්ත පෙරේරා
 • වෛද්‍ය ධම්ම ඩී. ජයසේකර
 • වෛද්‍ය එස්. ඩී. ඉන්දික
 • වෛද්‍ය රවීන්ද්‍ර රුබේරු
 • වෛද්‍ය රවීන්ද්‍ර කිරිහේන
 • වෛද්‍ය මාධවික දයාරත්න
 • වෛද්‍ය ආර්. පී. දයාසේන
 • වෛද්‍ය මිල්හාන් බහාර්
 • වෛද්‍ය මනාෆ් ෂෙරිෆ්
 • වෛද්‍ය අක්‍රම් ද්‍රහමන්
 • වෛද්‍ය වසන්තිකා එස්. තුඩුවගේ

රෝහලෙන් සිදුකෙරෙන සැත්කම් සහ සපයන විශේෂ පහසුකම්

අක්ෂි උගුර කන සහ නාසය ආශි‍්‍රත රෝග සදහා ප‍්‍රතිකාර කරන ඒකකයන් ශල්‍යාගාර 05කින් සමන්විත වේ.

නවීන තාක්ෂණික ක‍්‍රමෝපායන්ට අනුව නිමවා ඇති ශල්‍යාගාර තුළ, සංකූලතා ඇති වීමේ ඉඩ කඩක් නොමැති අතර, ශල්‍යාගාර උපරිම පවිත‍්‍රතාවයෙන් ද යුක්තය. එම ශල්‍යාගාර වලින් එක් ශල්‍යාගාරයක් අක්ෂි සැත්කම් සිදුකිරීම සදහාද තවත් එක් ශල්‍යාගාරයක් උගුර කන සහ නාසය ආශි‍්‍රත සැත්කම් සිදුකිරීම සදහාද වෙන් කර ඇත. සංකූලතා ඇති නොවන අයුරින් මෙම ශල්‍යාගාර තුළ සිදුකරනු ලබන සැත්කම් හේතුවෙන් රෝගියාට රෝහලේ නේවාසිකව රැදී සිටීමට සිදුවන කාලය අවම වේ.

අක්ෂි ඒකකය

 • අක්ෂි ඒකකය මගින් ඇසේ සුද ඉවත් කිරීමේ සැත්කම ඉතා සාර්ථකව සිදු කරනු ලබයි.
 • අක්ෂි රෝග විනිශ්චය කිරීම සදහා වූ අංග සම්පූර්ණ වෛද්‍ය උපදේශන කාමර.
 • නවීන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් අක්ෂි පරීක්ෂණ සිදුකරන ඒකකය.
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් 25කට වැඩි පිරිසක් යටතේ වෛද්‍ය සේවාවන් සැපයීම.
Make an appointment

උගුර, කන සහ නාසය සම්බන්ධ ඒකකය

 • උගුර කන සහ නාසය ආශි‍්‍රත රෝග විනිශ්චය කිරීම සදහා වූ අංග සම්පූර්ණ වෛද්‍ය උපදේශන කාමර.
 • උගුර කන සහ නාසය ආශි‍්‍රත සැත්කම් සදහා වූ ශල්‍යාගාර.
 • නවීන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් උගුර කන සහ නාසය ආශි‍්‍රත පරීක්ෂණ සිදුකරන ඒකකය.
 • උගුර, කන සහ නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් 15කට වැඩි පිරිසක් යටතේ වෛද්‍ය සේවාවන් සැපයීම.
Make an appointment