ඇසේ සුද යනු කුමක්ද?

ඇසේ පෙනීමට බාධා කරමින් අක්ෂි කාචය සුදු පැහැති වීමයි. (පාරදෘශ්‍යතාවය නැතිවීම හෙවත් විනිවිධ පෙනෙන ස්වභාවය නැතිවීම.)

ඇසේ සුද ඇතිවීමට හේතු වනුයේ වයස්ගතවීම (ඉතාමත් බහුලය), දියවැඩියාව, සමහර ඖෂධ වර්ග, ඇස තුවාල වීමෙන් පසුව හා උපතේ සිටද ඇති විය හැක.

ඇසේ සුද සඳහා වන ප්‍රතිකාරය කුමක්ද?

ඇසේ සුද ඉවත් කිරීමේ සැත්කමෙහිදී, ඇසේ සුද ඇති ස්වාභාවික කාචය ඉවත්කර IOL නැමැති කෘතිම කාචයක් තැන්පත් කිරීම (Intraocular lens implant) සිදු කරනු ලබයි. සාමාන්‍යයෙන් සැත්කමට පෙර ඔබ ඇස් සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් වැඩිදුරට උපදෙස් ලබාගත යුතුයි.

ඇස් පරීක්ෂාවන් සඳහා අමතන්න- 011 2 880 200

වේලාව වෙන්කරගැනීම්

අප හා සම්බන්ධ වෛද්‍යවරුන්

විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. සාලිය පතිරණ මහතා

Main specialist

විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. සාලිය පතිරණ මහතා

Main specialist
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. සාලිය පතිරණ
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. දිල්රුවනි ආර්ය්‍යසිංහ
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. සෞම්‍යා පරණවිතාන
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. ඩී. වාරියපොළ
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. අරුණ ෆර්නැන්ඩෝ
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. එම් විජේතුංග
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. අමිල ඩි අල්විස්‌
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. කුසුම් රත්නායක
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. කපිල බන්දුතිලක
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. කේ.ඒ. සැල්වින්
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. පද්මිණි හල්පිටිගේ
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. මධුවන්ති දිසානායක
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. මානෙල් පැස්කුවල්
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. මුදිතා කුලතුංග
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. චම්පා බානගල
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. දීපානි වේවැල්වල
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. නලින් රාජකරුණා
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. දමයන්ති සමරසිංහ
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. උපාලි මෙන්ඩිස්
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. බිනර අමරසිංහ
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. චමීර බණ්ඩාර
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. ලලන්ත ගුරුසිංහ
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. ප්‍රදීපා සිරිවර්ධන
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. මීනා රාධක්‍රිෂ්ණන්
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. චායා සමරසිංහ
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. වත්සලා ගුණසේකර
 • විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය. කේ ආර් දයාවංස

සැත්කම් සහ විශේෂ පහසුකම්

රෝහල ශල්‍යාගාර 5කින් සමන්විත වන අතර ජාත්‍යන්තර තත්වයන්ට අනුකූල ශල්‍යාගාර පහසුකම් නිර්මාණය කර ඇති අතර ශල්‍යාගාර තුළ විෂබීජ පැතිරීම පුර්ණ ලෙස වලක්වා ඇත. වසර 12ක පළපුරුද්ද සහිතව ඇසේ සුද ඉවත්කිරීමේ සැත්කම් 50,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සාර්ථකව සිදු කර ඇත.

වේලාව වෙන්කරගැනීම්

අක්ෂි සත්කාර ඒකකය

අක්ෂි සත්කාර ඒකකය

අක්ෂි සත්කාර ඒකකය ඇසේ සුද ඉවත් කිරීමේ සැත්කම් හා අක්ෂි පරීක්ෂණයන් සාර්ථකව සිදු කරනු ලබයි.

විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් හමුවීම්

අක්ෂි පරීක්ෂාවන් සදහා නිමකරන ලද වෛද්‍ය උපදේශණ කාමර

අක්ෂි පරීක්ෂණ ඒකකය

අක්ෂි රෝග නිර්ණය කර ගැනීම සදහා නවීන තාක්ෂනය යොදා ගනිමින් අක්ෂි පරීක්ෂාවන් සිදුකරනු ලබයි.

විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය සේවාවන්

විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් 25 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වෛද්‍ය මඩුල්ල.

අක්ෂි සත්කාර ඒකකය ගැන වැඩි විස්තර සදහා 0112 880 200 / 0112 880 288

අක්ෂි පරීක්ෂණ

3D OCT (Macula)

ඇස පිටුපස වඩාත් පැහැදිලි ත්‍රිමාණ ප්‍රතිරූප ලබා දෙයි.

Corneal Topography

ඇසේ කනීනිකාවේ පැහැදිලි ප්‍රතිරූප ලබා දෙයි.

B-Scan

වඩාත් වර්ධනය වූ ඇසේ සුද හටගැනීම් සඳහා පැහැදිලි ඡායාරූප ලබාදෙයි.

3D OCT Angiography

ඇසේ විවිධ ස්ථරයන් වල පැහැදිළි ඡායාරූප ලබාදෙයි. ( ඇසට එන්නත් කිරීම් වලින් තොරව)